ZAPISY

FAQ

Formularz dla rodziców chcących zapisać dziecko:

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 97 z 1997r art. 24. 32. 35), informuję Pana/Panią, że Przedszkole zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka i członków jego rodziny dla potrzeb rekrutacji oraz w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. Jednocześnie informuję, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do zbieranych danych, oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowywania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dołożymy wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

 

Oświadczenie woli. Zapoznałem/am się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny. Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą oraz wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (moich dzieci ), a także moich i członków mojej rodziny dla potrzeb rekrutacji oraz w zakresie działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

© 2020 by DOBRE przedszkole